İnsan vücudunda kaç tane kemik vardır?

Popüler Yanıt Bekliyor 5 cevap 199858 Görüntülenme Kategori Canlılar
4

İnsan vücudunda kaç tane kemik vardır?

ilgili aramalar: insanda kaç kemik var, insandaki kemik sayısı kaçtır.

5 Cevap

4
Vücudumuzda 206 adet kemik vardır. Bunlar büyüklük şekil ve görev bakımından önemli değişiklikler gösterir. Eğer kaynaşarak tek bir yapı oluşturan kemikler aynı olarak sayılırsa bu sayı artar. Vücudumuzdaki kemikler orta kulakta bulunan küçük kemikçiklerden bacaklarımızdaki uzun ve büyük kemiklere kadar değişen iriliktedir. Kemiklerin bazıları uzun yuvarlak bazıları yassıdır.
4

iskelet sistemi

 

 Çoğu insan vücudumuzdaki kemiklerin dinamik olmayan katı bir doku kütlesinden ibaret olduğunu düşünmektedir. Halbuki vücudun en dinamik nerede ise hemen her gün değişik etkilere göre biçimlenen bir sistemini kemiklerimiz oluşturur. İskelet sistemi canlı bir dokudur. Kan damarları sinirlerle desteklenen gelişip büyüyen kalınlaşıp incelenen bir yapıdır. Kendisini onarır yeniler gördüğü işlere göre biçimlenir. Olumsuz davranışlar kısa sürede kemiklerin hatalı gelişimine sebep olabilir.

 İnsan Vücudundaki Kemik Sayısı; yetişkin bir insanın vücudunda 206 adet kemik vardır. Bunlar büyüklük şekil ve görev bakımından önemli farklılıklar gösterir. Eğer kaynaşarak tek bir yapı oluşturan kemikler tek tek sayılırsa bu sayı artar. Vücudumuzdaki kemikler orta kulakta bulunan küçük kemikçiklerden bacaklarımızdaki uzun ve büyük kemiklere kadar değişen boyutlardadır. Kemiklerin bazıları uzun yuvarlak bazıları ise yassıdır.

 Yeni doğan bebeklerin vücudundaki kemik sayısı 300′den fazladır. Fakat insan büyüdükçe kıkırdak dokuları birleşir ve 206 adete düşer.

 İskelet sistemi baş gövde kalça kollar ve bacaklar; uygun kemik parçalarının bir araya gelmesiyle meydana gelir. Uzun kemikler kol kemikleri bacak kemikleri gibi kemiklerdir. El ayak bilek parmak ve omurga kemiklerine kısa kemikler denir. Yassı kemikler ise kafa kaburga ve kürek kemikleri gibi kemiklerdir.

Kemik dokusu çeşitleri

Kompakt kemik dokusu : kemiklerin oldukça sert olan en dış tabakasıdır.

Spongioz kemik dokusu : kısa ve uzun kemiklerin metyafiz ve epifizlerinin iç kısımları ve yassı kemiklerin iç yüzeylerinde bulunur.

İskeleti oluşturan kemikler 4 grupta incelenir. Bunlar baş kemikleri omurga kemikleri göğüs kemikleri alt ve üst taraf kemikleri

Baş kemikleri

Baş kemiklerinin en temel fonksiyonu hayati önemi olan beyni korumaktır.

Kafatası kemikleri baş ve yüz kemikleri olmak üzere 2 kısımda incelenir.

Baş kemikleri

Oksipital kemik: Kafatasının alt ve arka kısmında bulunur.

Sphenoid kemiği: Kafatasının tabanında bulunan kemiktir.

Frontal kemik: Kafatasının ön yüzünde ve göz yuvalarının (orbita) üst bölümünde yer almıştır.

Parietal kemik: Kafa boşluğunun yan bölümlerini kaplayan geniş yüzeyli bir çift kemiktir.

Temporal kemik: Parietal sphenoid ve occipital kemikler arasında yer alan bir çift kemiktir. Bu kemiklerin iç tarafında işitme ve denge organları bulunur.

Etmoid kemik: Sfenoid kemiğin önünde ve frontal kemiğin arkasında arda bulunan kemiktir.

Yüz kemikleri

Maxilla: Hareketsiz olan çene kemiğidir. Ağız boşluğunun üstünde göz çukurunun altında bulunur.

Os lacrimale: İnce bir kemik olup göz çukurunun iç duvarının ön parçasını oluşturur.

Os palatinum: Burun boşluklarının arkasında yer alır.

Os nasale: Ortada bir çizgi boyunca bağlanmıştır. Üst çene kemiğinin alın çıkıntıları arasında ve dört köşeli yassı bir kemik olup burun sırtının iskeletini yapar.

Os zygomaticum: Göz çukurlarının dış alt kısımlarında bulunur.

Mandibula: Yüz kemiklerinin en büyüğüdür. Çiğneme fonksiyonu ile sindirim sistemine yardımcı olur.

Os hyoideum: Dil kökünün aşağısında ve gırtlağın üst kısmında yer alır.

Vomer: Burun boşluklarını birbirinden ayıran kemiğin arka ve alt parçasını yapan ince dikdörtgen şeklindeki kemiktir.

Omurga

 Vücudun dorsalinde (arkada sırtta) omurlardan meydana gelmiş vücudun ağırlığını taşıyan ve destekleyen iskelet bölümüdür. Boşluğunda sinir sisteminin önemli bir parçası olan omurilik (medulla spinalis) koruma altına alınmıştır.omurgayı meydana getiren omurların sayısı 33 tanedir. Bu sayı erginde 26’dır.

Omurga beş bölümde incelenir.

Boyun bölgesi omurlar : Boyun bölgesi 7 omurdan meydana gelmiştir.

Göğüs omurları : Göğüs omurları 12 tanedir.

Bel omurları : Bel omurları 5 tanedir. Vücut ağırlığının taşınmasında önemli role sahiptir. Diğer omurlara göre daha büyük ve enine çıkıntılara sahiptirler.

Kuyruk sokumu omurları : Çocukta 5 ayrı omur ergenlikte birleşerek tek omur haline gelir.

Kuyruk omurları : Sayısı 3-5 arasında değişen kuyruk omurları erginde tek kemik haline gelir.

Göğüs iskeleti

Göğüs iskeleti kaburgalar ve göğüs kemiğ olmak üzere iki kısımda incelenir.

Omurga dışında göğüste 25 tane kemik bulunur. Bunlardan 12 çifti kaburga bir tanesi ise göğüs kemiğidir.

Sternum önde ve yassıdır. Kaburgalar sağ ve solda 12’şer tanedir. Kaburgaların hepsi arkada omurga ile bağlantılıdır. Önde ise kaburgaların ilk 7 çifti sternuma bağlanır. 8 9 ve 10. çift kaburgalar 7 çifte bağlanır. 11. ve 12. çiftlerin uçları boştadır.

Kaburgaların sternuma birleştiği yerde kıkırdak doku yer alır. Bu sayede göğüs kafesi elastikiyet kazanır.

Üst taraf kemikleri

Köprücük kemiği

Sternum ve kürek kemiği ile eklem yapar. 15-17 cm uzunluğunda 2-3 cm genişliğinde ve herhengi bir travmada kolay kırılabilir bir kemiktir.

Kürek kemiği

Üçgen şekilli yassı iki kemiktir. Ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Ön yüzde omur kaslarının bağlandığı noktalar vardır.

Kol yada pazu kemiği

Vücudun üst kısmına ait en uzun kemiktir. Üstte kürek kemiği altta ise önkol kemikleri ile eklem yapar.

Dirsek kemiği

Üst ucu kalın alt ucu incedir.

1
İnsan vücudunda 206 kemik vardır. Bebeklerde 300 'den fazla kemik vardır.
0


Yetişkin bir insanda ortalama 206 adet kemik bulunur.

İnsan vücudunda kaç kemik vardır? Yeni doğmuş bir bebekle yetişkin bir insanın vücudunda bulunan kemiklerin sayısı farklıdır. Kemikler vücudu genel şeklini veren iskelettir. İnsanoğlunun hareket etmesini sağlar kemikleri, vücudun dengesini sağlar kemikler, iç organları bir zırh gibi korumaktadır kemikler, ayak kemiklerimiz dimdik ayakta tutar bizi, sırtımızdaki omurilik kemiğidir dimdik durmamızı sağlayan.

Peki vücudumuz da kaç kemik var?

Yeni doğan bir bebekte kemik sayısı ortalama 300 ‘ün üzerine çıkmaktadır. Bu bebek geliştikçe kemikler birbiriyle birleşip daha da kuvvetlendiği için kemik sayısı yavaş yavaş azalmaktadır. Her insanda değişen kemik sayısı yetişkin bir insanda ortalama 206 tane vardır. Bu kemikleri sağlıklı bir şekilde korumak istiyorsak günde mutlaka bir bardak süt içmeliyiz. Kalsiyum eksikliği özellikle bayanlarda kemik erimesine neden olmaktadır.
 

0
206 tane vardır

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...