Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

Yanıt Bekliyor 1 cevap 129 Görüntülenme Kategori Canlılar
1
Biyoloji ödevim için yardımcı olur musunuz? Canlıların ortak özellikleri nelerdir? Canlı sayılabilmesi için bir varlıkta hangi özellikler aranıyor? Acil cevap verir misiniz?

1 cevap

0

Tüm canlılarda ortak olarak görülen bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar 12 tanedir. Şimdi sırasıyla canlıların ortak özellikleri nelerdir bir bakalım.

Hücresel yapı: Tüm canlılar başta nükleik asitler olan DNA ve RNA olmak üzere karbonhidrat, yağ, protein ve su moleküllerinden meydana gelir. Bunun yanında tüm canlılar tek bir adet veya çok adette hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelirler. Canlılar hücre yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılar daha ilkel yapılıdırlar ve hücreleri zarlı organel içermezler. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılar ise gelişmiştir ve hücre organelleri zar ile çevrilidir.

canlıların ortak özellikleri

Solunum: Tüm canlılar yaşamlarına devam edebilmek için solunum yaparlar. Yaşamsal faaliyetlerinin yerine getirebilmek için, enerjiye ihtiyaçları vardır ve bu enerjiyi de solunumla karşılarlar. İki çeşit solunum vardır. Bu solunum çeşitleri; oksijenli solunum ve oksijensiz solunumdur. Oksijenli solunum daha verimli ve yüksek enerjili (38 ATP) iken oksijensiz solunum sonucu oksijenli solunuma göre daha az enerji elde edilir (2 ATP).

Beslenme: Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenmeye mecburdurlar. Aslında canlılar besinleri yapısal yenileme ve solunumda kullanmak için alırlar. İki çeşit beslenme vardır. Bunlar; ototrof beslenme ve heterotrof beslenmedir. Ototrof canlılar kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Heterotrof canlılar ise besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Bazı canlılarda hem ototrof hem de heterotrof beslenme bir arada görülebilir.

Metabolizma: Canlıların ortak özelikleri arasında metabolizma da bulunmaktadır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hücrelerinde gerçekleşen tüm biyokimyasal reaksiyonlara (organik madde sentezi, büyük moleküllerin parçalanması, zararlı maddelerin atılması gibi) metabolizma denir. Metabolizma anabolizma (yapım) ve katabolizma (yıkım) olarak iki gruba ayrılır.

Büyüme: Canlılarda metabolik faaliyetler sonucu oluşan hacimsel artışa büyüme denir. Eğer canlının hücrelerinde anabolizma faaliyetleri katabolizma faaliyetlerinden fazla ise canlı büyür, eşit ise canlı olgunluk dönemindedir. Eğer canlının anabolizma faaliyetleri katabolizma faaliyetlerinden az gerçekleşiyorsa canlı yaşlılık ve gerileme döneminde demektir.

Üreme: Ortak bir özellik olarak türlerinin devamlılığı için canlılar kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirirler. Bu da üreme olayı ile sağlanır. İki çeşit üreme vardır. Bunlar; eşeyli üreme ve eşeysiz üremedir. Eşeysiz üremede ana canlı ile aynı kalıtsal özellikler yavruya aktarılır. Eşeyli üremede ise çeşitlilik artar ve yeni kalıtsal özelliklerde yavrular meydana gelir.

Boşaltım: Canlılar metabolik etkinliklerin sonucunda oluşturdukları atık maddeleri ve bünyelerindeki artıkları vücutlarından atarlar. Bu olay boşaltım ile sağlanır. İnsanlar ve hayvanlar; terleme, idrar ve dışkılama, bitkiler ise; terleme ve yaprak dökümü ile boşaltım yapar.

İrkilme ve Hareket: Canlılar iç ve dış çevrelerinden gelen uyarılardan etkilenerek tepki gösterirler. Canlılarda iki çeşit hareket vardır. Bunlar pasif ve aktif harekettir. İnsanlar ve hayvanlar aktif olarak hareket ederler. Bitkiler ise aktif hareket edemezler, pasif olarak hareket ederler.

canlıların ortak özellikleri

Organizasyon: Tek hücreli canlılarda, bir tane hücre bulunduğu için içindeki organeller ve moleküller sayesinde bütün yaşamsal olaylar o hücre içinde gerçekleşir. Çok hücreli canlılarda ise basitten gelişmişe doğru oluşan bir durum söz konusudur. İnsandaki organizasyonu açıklarsak; hücre, doku,  organ, sistem ve organizmadır.

Adaptasyon: Canlıların çevre ile sağladığı uyumdur. Bu uyumu sağlamak için meydana gelen değişiklikler kalıtsaldır.

Homeostasi: Tüm canlılarda ortak bir özellik olarak homeostasi bulunur. Çevre şartlarının değişken olmasına rağmen iç dengenin sürekli sabit tutulması olayıdır. Örneğin kandaki oksijen ve karbondioksit solunum sistemi tarafından dengede tutulur.

Mutasyon: DNA’da meydana gelen değişiklikler mutasyondur. Her canlıda DNA yönetici molekül bulunduğundan mutasyon tüm canlılarda ortak bir özelliktir.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...