Simbiyotik yaşam nedir ? Simbiyotik yaşam şekilleri nelerdir ?

Popüler Yanıtlandı 3 cevap 141142 Görüntülenme Kategori Canlılar
4

Biyoloji kitaplarında sıkça geçen simbiyotik yaşam nedir? Kimler arasında görülür? Çeşitleri nelerdir? Simbiyoz örnekleri verebilir misiniz?

3 Cevap

1

 Simbiyotik yaşam canlılar arası ortak yaşam ilişkileridir. Birbirine benzemeyen, iki veya daha fazla sayıda organizmanın, birbirine daima yarar sağlama zorunluluğu olmaksızın, geçici veya sürekli bir şekilde yürüttüğü birlikte yaşam biçimidir. Simbiyotik ilişkiler kommensalizm, mutualizm ve parazitizm olmak üzere üç farklı şekilde görülmektedir. 

 

 

 Kommensalizm (Tek Taraflı Ortaklık):

kommensalizm

 Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar gördüğü diğerinin ise ne yarar ne de zarar gördüğü durumdur. Örneğin bazı yüksek gövdeli ağaçlar üzerinde yaşayan otsu çiçekli bitkiler, ağacın gövdesine tutunmaları sayesinde güneş ışığından daha etkin bir biçimde yararlanabilirken, ağaç ise bundan herhangi bir zarar görmemekte veya yarar sağlamamaktadır. Kommensal yaşayan bireyler, birbirlerinden ayrı olduklarında da yaşamlarına devam edebilirler.

 

 

 Mutualizm (İkili Ortaklık):

mutualizm

 Her iki organizmanın karşılıklı yarar sağladığı simbiyotik ilişkilerdir. Birlikte yaşamak bir anlamda evrimsel açıdan zorunlu hale gelmiş ve artık “zorunlu simbiyoz” adını almıştır. Örneğin alg ve mantar birlikteliğinden oluşan likenlerde, mantarın görevi alge inorganik madde ve su sağlamaktır. Alg ise, fotosentez sonucunda, bu birlikteliğe gerekli olan organik molekülleri sentezler ve oksijeni üretir. 

 

 

 Parazitizm (Asalaklık):

parazitizm

 Çifti oluşturan canlılardan birisinin (parazit) yarar, diğerinin zarar gördüğü (konak) birlikteliktir. Yani bir canlının bir başkasının üzerinde ona zarar vererek yaşamasıdır. Örneğin bağırsakta yaşayan tenyalar ve solucanlar gibi.

0
Simbiyoz veya simbiyozis, “ortak yaşama” anlamındadır. Birden fazla canlı türünün, belirli koşullar altında bir arada yaşaması, simbiyozis olarak tanımlanır.
0

Simbiyoz örnekleri için 3 farklı simbiyotik yaşam şekline ikişer örnek vereyim. Öncelikle mutualizm örnekleri başlamak istiyorum. Mutualizm özetle iki tarafında fayda gördüğü bir türler arası birlikte yaşam şeklidir. Mutualizm örneği için insanların aklına ilk olarak mantar ve alg ikilisi gelir. Bunun dışında termitler ve sindirimlerine yardımcı olan tek hücreli canlılar da gösterilebilir. Buna benzer bir ilişki insanlar ve bağırsaklarında yaşayan bakteriler için de geçerlidir.

Kommensalizm örnekleri için daha önce verilenlerden farklı örnekler vermek istiyorum. Çalılık alanlarda elbisemize yapışan yuvarlak dikenli bitkileri hepimiz biliriz. Aslında dulavratotu denilen bu bitki ile bunların taşınmasını sağlayan canlılar arasındaki ilişki kommensalizme örnektir. Ayrıca aslanlar ve onların av artıkları ile beslenen çakallar da kommensalizm örneğidir.

Parazitizm örnekleri kendi içerisinde 3 çeşide ayrılabilir. Bunlar tek hücreli, hayvansal ve bitkisel parazitlerdir. Parazitler konak canlılara zarar verirler. Virüsler ve zararlı bakteriler parazit örnekleridir. Ayrıca kıl kurdu ve ökse otu da parazitlere örnek verilebilir.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...